The Heart-Brain Connection

Bij oudere mensen komen zowel ziektes van hart en bloedvaten als geheugenstoornissen en dementie vaak voor. Er is echter opvallend weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen deze aandoeningen. Deze situatie is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat patiënten die zich primair met ziektes van hart en bloedvaten presenteren in eerste instantie verwezen worden naar een cardioloog of internist die minder gericht is op hersenfuncties, terwijl patiënten met geheugenklachten vooral naar neurologen verwezen worden, die op hun beurt weer minder gericht zijn op het functioneren van hart en lichaamsvaten.n

De laatste tijd komen er steeds meer aanwijzingen die er op wijzen dat ziektes van hart en bloedvaten ook schadelijk zijn voor de functie en structuur van de hersenen. Een deel van deze schadelijke effecten lijkt het gevolg te zijn van veranderingen in de bloedstroom naar de hersenen. Verbetering van deze bloedstroom, bijvoorbeeld door geneesmiddelen, zou kunnen leiden tot verbetering van hersenfuncties.

Het uitgangspunt voor dit consortium van onderzoekers is de hypothese dat ziektes van hart en bloedvaten een belangrijke en mogelijk beïnvloedbare oorzaak van dementering bij ouderen zijn. Als deze stelling bewezen wordt, zou dit kunnen leiden tot verbetering van hersenfuncties met bestaande medicatie tegen ziektes van hart en bloedvaten. Op dit moment ontbreken effectieve geneesmiddelen voor deze categorie patiënten. Om onze stelling te testen hebben we een uniek consortium bijeen gebracht waarin alle disciplines die voor het onderzoeken van deze stelling noodzakelijk zijn vertegenwoordigd zijn.

The Heart-Brain Connection

While both cardiac dysfunction and progressive loss of cognitive functioning are prominent features of an aging population, surprisingly few studies have addressed the link between heart and brain function. This is probably due to the monodisciplinary approach to these problems by cardiologists, neurologists, and geriatricians.

Recent data indicate that autoregulation of cerebral flow cannot always protect the brain from hypoperfusion when cardiac output is reduced or atherosclerosis is prominent. This suggests a close link between cardiac function and large vessel atherosclerosis on the one hand and brain perfusion and cognitive functioning on the other.

In a national research program, we will test the hypothesis that impaired hemodynamic status of both heart and brain is an important and potentially reversible cause of vascular cognitive impairment (VCI) offering promising opportunities for treatment.

References