20150707WiroNiessen_2Technologiestichting STW kent de titel Simon Stevin Meester 2015 toe aan prof.dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medische Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de TU Delft. Aan de prijs is een bedrag van 500.000 euro verbonden. De Simon Stevin Meester-prijs is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Niessen neemt de prijs in ontvangst op 5 november 2015, tijdens het jaarcongres van STW.

Prof.dr. Wiro Niessen is door Technologiestichting STW benoemd tot Simon Stevin Meester 2015. Niessen doet met zijn vakgroep onderzoek naar computersystemen die voorspellen welke ziektes iemand krijgt, lang voordat die persoon daadwerkelijk ziek wordt. Het grote voordeel van zulke extreem vroegtijdige diagnostiek is dat artsen preventieve maatregelen kunnen nemen en veel gerichter kunnen behandelen.

Een dergelijk systeem leert voorspellingen te doen op basis van tienduizenden MRI-scans en CT-scans. De scans zijn gemaakt van zowel gezonde als zieke mensen. Daaruit pikt het systeem ziektepatronen op die voor het menselijk oog niet waarneembaar zijn, en dus normaal gesproken ook buiten het zicht van artsen blijven. Met die kennis kan het systeem vervolgens nieuwe ziektegevallen herkennen op nieuwe scans, daarna een diagnose stellen en zelfs een prognose van het ziekteverloop geven.

Lees verder op stw.nl